ฝึกงานบัญชี ฝึกงานตรวจสอบบัญชี และฝึกงานภาษีอากร

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน - พันวากรุ๊ป

Home : About us : Auditor Team : Services : Doing business : Inside Panwa : Available jobs : Partnership : Location map : Glossary of accounting

 

รับสมัครนักศึกษา ฝึกงานบัญชี ฝึกงานตรวจสอบบัญชี และฝึกงานภาษีอากร

 

เรียน     นักศึกษาฝึกงานหรือผู้สนใจ

เรื่อง      ฝึกงาน บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากรและบริการธุรกิจ


กลุ่มบริษัทพันวา จัดตั้งเมื่อปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านธุรกิจ ได้แก่ ให้บริการด้าน บัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร ที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทย จดทะเบียนธุรกิจ รวมใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  ทั้งลูกค้าไทยและต่างชาติ  เกือบระยะเวลา 10 ปี ในการดำเนินธุรกิจ  ทีมงานเราประกอบด้วยผู้เชียวชาญแบบมืออาชีพ ทั้ง ผู้สอบบัญชี นักบัญชี ทีปรึกษา ผู้เจรจาต่อรองทางธุรกิจ-รัฐบาล รวมถึง พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทุกคนได้มีส่วนร่วมฟันฟ่าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเจริญเติบโตและพัฒนาในงานบริการ

เราได้เริ่มและส่งเสริมให้พนักงานใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานเพื่อเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะในการติดต่อกันลูกค้าต่างชาติ โดยว่าจ้างพนักงานต่างชาติและรับนักศึกษาฝึกงานจากต่างประเทศมาร่วมทำงานในองค์กรของเรา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในก้าวต่อไป เราใคร่ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ทั้งที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศในมหาลัยของท่าน มาร่วมรับการฝึกงานในองค์กรของเรา เรามีจุดหมายไม่เพียงแค่ให้การฝึกงานทางวิชาชีพแก่นักศึกษา/ผู้รับการฝึกงานเหล่านั้นแต่ยังเราต้องการให้พวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการทำงาน และวิธีการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะแตกต่างจากชีวิตประจำวันของพวกเขา แล้วเราเชื่อว่านักศึกษาฝึกงานทั้งหลายไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้ในเรื่องวิชาการแต่ยังคงได้เรียนรู้หลักการคิดในเชิงธุรกิจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังจากจบการศึกษาแล้ว

ในการฝึกงานจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 3 – 5 เดือน จะทำการฝึกในเชิงลึกเกี่ยวกับ งานตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี ภาษีอากรและงานที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ  ในพันวาฯ เราทำงานกันเป็นแบบทีม  ทุกคนปฎิบัติต่อกันเสมือนเพื่อนและถือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา 


สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
กลุ่มบริษัทพันวา
1560 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร , 10310
Phones: 02-933 6121, 02-933 6122, 02-933-5601
Fax: 02-933 6120
Email: hr@panwa.co.th
Please CC: to our alternate email: panwagroup@gmail.com

** Invitation Letter for Internship in English version..
*** Enjoy working with us Click Here

การฝึกงานในพันวากรุ๊ปบางส่วน ในระหว่างปี 2552 - 2554

Foreign Intern Students
13:PGT.001 Mr. Bastien Wissmanns, from ECE Lyon, France
11:PGT.012
Mr.Richard van der Put from The hague University of Applied Sciences, Netherlands
11:PGT.001 Mr. George van der Meulen from Inholland University of Applied Sciences, Netherlands
10:PGT.001 Ms.Sanne from Hogeschool Utrecht, Netherlands
10:PGT.004
Mr.Tenzin Kunchok from Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Thai Intern Students
11.PGT.015 Ms. Samaporn Thongmai from Ramkhamheng University
11.PGT.014 Ms. Janyaporn Kaewkammee from Ramkhamheng University
11.PGT.013 Mr. Jetsada Kimchaiwong from Ramkhamheng University

11.PGT.011 Ms. Kanyarat Phaengnoi from Mahasarakham University
11.PGT.010 Mr. Adisak Yenchaiyaphum from Mahasarakham University
11.PGT.009 Ms. Kanokwan Siri from Mahasarakham University
11.PGT.008 Ms. Julaluck Chanaboon from Mahasarakham University

11.PGT.007 Ms. Benjawan Banmai from University of the Thai Chamber of Commerce
11.PGT.006 Ms. Mananya Thiangtham from University of the Thai Chamber of Commerce
11.PGT.005 Ms. Quanjai Chobtamkit from Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
11.PGT.004 Ms. Porntip Thaworn from Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
11.PGT.003 Ms. Saisunee E-pin from Naresuan University, Phayao
11.PGT.002 Ms. Pawinee Bunghan from
Naresuan University, Phayao
10:PGT.009 Ms. Pranom from Mahasarakham University
10:PGT.008 Mr. Sirichai from Mahasarakham University
10:PGT.007 Ms. Nuchjira from Mahasarakham University
10:PGT.006 Mr. Arun from Mahasarakham University
10:PGT.005 Ms. Chutima from Mahasarakham University
10:PGT.003
Mr. Watchara from Rajamangala University of Techology Suvarnabhumi
10:PGT.002 Ms.Nittaya from Ramkamheng University
09:PGT.012 Ms. Anusara Waikid from Ramkamheng University
09:PGT.010
Ms. Nanthida from Mahasarakham University
09:PGT.009 Ms. Malinee from Mahasarakham University
09:PGT.008 Ms. Pattarapon from Mahasarakham University
09:PGT.007 Ms. Vipaphun from Mahasarakham University
09:PGT.006 Ms. Orapan from Mahasarakham University
09:PGT.005 Ms. Apinya from Rajamangala University of Techonlogy (Phra Nakhon)
09:PGT.004 Ms. Kamonporn from Rajanangala University
09:PGT.003 Ms. Warissara from Intrachai Commercial College
09:PGT.002 Ms. Namkhang from Intrachai Commercial College
09:PGT.001 Mr. Surat from Ramkamheng University


For more information, please feel free to contact us:

Office Phone Nos.: +66 2 933 9000
Email: bkk@panwa.co.th

Bangkok Address:
1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.

We develope systems to serve more customers with reasonable fees.

_________________________________________________________________________________________